Nemokama linija 8 800 50005
Taisyklės ir sąlygos

Konkurso organizatorius ir koordinatorius UAB, DABAR, įmonės kodas 303121266, adresas Ozo g. 25, Vilnius, (toliau – Organizatorius), organizuoja konkursą FILORGA NCTF-REVERSE, 30 ml (toliau – Konkursas) laimėti, kuris yra vykdomas pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės):


1. Konkursas vyksta nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. gruodžio 28 d.
2. Konkurse gali dalyvauti „Labanakt, gražuole“ projekto lankytojai, fiziniai asmenys, kurių amžius konkurso laikotarpiu 18 m. ir vyresni bei kurie yra patvirtinę savo dalyvavimą konkurse iššokančiame langelyje nurodydami savo el. pašto adresą (žiūrėti 10 punktą) ir paspausdami mygtuką „DALYVAUTI >“. 
3. Konkurso prizai: 7 laimėtojai, kuriems dovanojami FILORGA NCTF-REVERSE odą regeneruojantis kremas, 30 ml.
4. Konkurso laimėtojus nustatys Organizatoriaus atsakingas darbuotojas, naudodamas programinę įrangą.
5. Iki 2019 m. sausio 7 d. kiekvienas Konkurso laimėtojas apie laimėtą prizą bus informuojamas asmeniškai, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
6. Jei laimėtojas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo elektroninio laiško, kuriuo yra informuojamas apie laimėtą prizą dienos neatrašys į elektroninį laišką, tuomet jo laimėjimas bus panaikintas.
7. Prizus Konkurso organizatorius įsipareigoja išsiųsti Konkurso laimėtojams ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo elektroninio laiško gavimo, kuriuo Konkurso laimėtojas informuoja Konkurso organizatorių apie pageidaujamą prizo pristatymo vietą.
8. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
9. Asmens duomenims tvarko Organizatorius ir / arba jo įgaliotas asmuo.
10. Asmenys dalyvaudami Konkurse ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad  neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
11. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Konkurso dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Konkurse, įskaitant registraciją Konkurse.
12. Konkurso rengė jai neatsako už Konkurso dalyvių pašalinimą ir Konkurso prizų neišdavimą, jei Konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga/netiksli arba su juo nepavyksta susisiekti dėl nuo organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
13. Konkurso dalyviai registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Konkurse.
14. Asmenys dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei laikytis jų.
15. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Konkursą bet kuriuo metu. Apie Konkurso nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti „Labanakt, gražuole“ projekto puslapyje.